Svensk Trust Bolag bildning

Advertisement

Svensk Trust Bolag bildning

Svensk Trust Bolag bildning
Svensk Trust Bolag bildning

Vårt internationella konsortium av experter för att bygga nyckelfärdiga bankstrukturer och finansiella institutioner såsom fonder, mäklarhus, och nu senast en EU-strukturerad finansiell institution, som är acceptabel för att ta emot och hantera medel för kunders räkning inom Sverige.

Hur bygger vi en EU-finansiell institution på 30 dagar?

För att hantera och skydda internationella kunders tillgångar har det svenska finansinstitutet, strukturerat av vårt expertteam, bokstavligen skrivit läroböckerna om hur man bygger en bankliknande struktur för att hantera kunder, liknande en fond, men lika säker som en trust. Du kan bygga strukturen för att skydda dina tillgångar inom en pålitlig jurisdiktion eller göra en affär av strukturen och skydda andra kundtillgångar. Denna svenska struktur kan översättas som en “trust”, men är mer som en hedgefond, bank och förmögenhetsförvaltare som fungerar som en förvaltare.

Flera av de ledande finansinstituten integrerar svenska strukturer i sina Wealth Management-portföljer. Inom vårt system erbjuder vi ett komplett nyckelfärdigt system inklusive onlinebankprogramvara, registrering som ett reglerat förvaltningsbolag (liknande Fondförvaltare i Luxemburg) och en BIC-registrering.

Dessutom kan vi bistå med att erhålla ISIN-nummer för emitterade värdepapper med clearing genom det 3:e största clearing- och avvecklingsföretaget i världen i Sverige, vilket är en del av Link-Up strategin med ”Euroclear – Clearstream – crest – VP” för att möjliggöra förflyttning av dina värdepapper var som helst, till vilken marknad som helst, samt möjligheten att öppna mottagande konton som en europeisk baserad finansiell institution.

Vilka tillgångar kan du förvalta med den svenska (trust) finansiella strukturen:

Kontantinsättningar (inga valutarestriktioner)

Aktier och obligationer: Som ett europeiskt företag, acceptera Euroclear, Clearstream, Crest

 • Förlagslån
 • Fonder
 • Hedgefonder
 • Alla typer av värdepapper
 • Handelsvaror
 • Ädelmetaller
 • Fastighet
 • Investeringar i allmänhet

I vårt paket ingår:

 • Företagsregistreringsbevis på svenska och engelska
 • Företagsdokument notariserade och certifierade med Apostille
 • Engelsk översättning av lagen som reglerar svenska partnerskap
 • Registrering som Trust Manager i enlighet med Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act från 2009 (AML Compliance)
 • Introduktion till Worldclear för betalningsclearing
 • Förtroendehandlingsmallar för att skapa förtroendekonton
 • BIC Identifier Code Registrerad på SWIFT®

EBANQ® Online Banking System

Trust Company är strukturerat som ett kommanditbolag och registrerat som en reglerad tjänsteleverantör i enlighet med lagen om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism (lag 62:2009). Våra förtroendeföretag levereras kompletta med registreringsbevis som bevisar efterlevnad av denna lag. All dokumentation tillhandahålls på svenska och engelska med Apostille legalisering. Trust Company kan hantera vilken typ av tillgång som helst som innehas i Trust för ett valfritt antal kunder (individer eller juridiska personer) bosatta var som helst i världen. Fondbolaget måste ha minst en delägare med obegränsat ansvar och minst en delägare med ansvar begränsat till investeringen i bolaget. Det finns inga minimi- eller maximibelopp för investeringar av kommanditpartner. Partnerna kan vara fysiska individer eller juridiska personer av vilken nationalitet som helst och bosatta var som helst i världen.

Advertisement
 • Svenska fondbolag Sammanfattning
 • Minsta antal partners/grundare: 2
 • Kvalifikationskrav: inga
 • Minsta inbetalda kapital: inget
 • Årlig förnyelseavgift: ingen
 • Tidsram för nybildning: 2-3 veckor
 • Tillgängliga hyllenheter: Ja

Observera att partners kan vara fysiska individer eller juridiska personer av vilken nationalitet som helst och bosatta var som helst. Alla parter måste identifieras med bestyrkta kopior av statligt utfärdad fotolegitimation. Det tillkommer ingen årlig förnyelseavgift, eller avgift för bosatt ombud, men en lokal postadress måste bibehållas, till en kostnad av cirka 200 EUR per år.

Användningsområden för svenska finansinstitut (trustbolag)

 • Öppna underkonton för privatpersoner och institutionella insättare som en bank som “självstyrda förvaltningskonton”
 • Hantera insättarnas rikedom som en Trust Manager till investeringar
 • Ta emot kundtillgångar som obligationer, aktier, råvaror och utfärda ett “certifikat om förtroende och verkligt ägande” som hålls i kassaskåp som ett kassaskvitto
 • Skicka Swift-meddelanden på uppdrag av din Trust genom topp 25 banktjänster

Skapa ett handelskonto som ett trust, som möjliggör självstyrda onlineinvesteringar genom din egen onlineprogramvara för aktiemäklare kopplad till ett av våra befintliga intermäklarsystem, eller hantera affärerna å deras vägnar som en trust

Om du funderar på att bygga ditt eget investeringsinstrument, din egen bank, ditt eget mäklarhus, ditt eget Private Placement-program, din egen handelsplattform, utföra förmögenhetsförvaltning eller ditt eget Financial Services-företag, är detta det mest prisvärda alternativet i trovärdig svensk jurisdiktion.

Advertisement

Leave a Comment